You are hereKuasa Doa

Kuasa Doa


By halberth - Posted on 29 May 2007

Kuasa Doa Dalam Nama Tuhan Yesus, merupakan senjata yang dapat mengalahkan segala musuh. Tanpa doa hidup rohani akan menjadi lemah, kasih semakin kurang dan akhirnya hidup rohani akan mati. Doa bagaikan nafas rohani dan apa bila kita berdoa kepada Bapa di Surga dengan memohon sesuatu kepada-Nya maka dengan kehandak Tuhan, Ia akan mengabulkan doa kita. Doa adalah sangat penting bagi seorang kristen namun masih ramai orang kristen yang tidak mau berdoa. Biasanya seseorang itu suka di doakan oleh orang lain tetapi diri sendiri tidak mau berdoa kepada Bapa di Surga. Apa yang menyebabkan mereka tidak mau berdoa? Apa pendangan Anda? TQ, God bless u.

halmanna@gmail.com

Tidak mau berdoa? Wow mungkin kalau dibuat daftar, bisa panjang alasan orang malas untuk berdoa. Tetapi jika mereka disadarkan akan kuasa doa dan adalah suatu kehormatan besar jika kita menjadi rekan sekerja Allah, mmm ... Kegerakan doa akan jauh lebih besar terjadi dimana-mana.