You are hereDamai Dengan ALLAH (LPMI) (Traktat)

Damai Dengan ALLAH (LPMI) (Traktat)


LANGKAH-LANGKAH MENUJU DAMAI DENGAN ALLAH

Langkah 1 Rencana Allah : DAMAI DAN HIDUP
Langkah 2 .Masalah Manusia : TERPISAH DARI ALLAH
Langkah 3 .Tindakan Penyelamatan Allah : SALIB
Langkah 4 .Jawaban Kita : MENERIMA KRISTUS
Jaminan Allah : FIRMANNYA

LANGKAH 1 RENCANA ALLAH: DAMAI DAN HIDUP

ALLAH mengasihi Saudara dan ingin agar Saudara mengalami HIDUP yang damai, berarti dan berguna - berkelimpahan dan kekal.

Alkitab berkata ...
"...kita hidup dalam sejahtera dengan ALLAH oleh karena TUHAN kita, YESUS KRISTUS." Roma 5:1 "Karena begitu besar kasih ALLAH akan dunia ini, sehingga IA telah mengaruniakan anakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3:16

"...Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Yohanes 10:10

 
 Jika yang ALLAH rencanakan untuk 
 o kita miliki adalah DAMAI dan KEHIDUPAN 
 (|) yang benar dan mempunyai tujuan, 
 / > mengapa sebagian besar orang tidak 
 mengalaminya?

LANGKAH 2 MASALAH MANUSIA : TERPISAH DARI ALLAH

ALLAH menciptakan manusia menurut gambarNya, untuk memiliki hidup berkelimpahan. DIA tidak membuat kita seperti robot yang secara otomatis mengasihi dan mentaati DIA. ALLAH memberikan manusia, kehendak dan kebebasan untuk memilih.

Kita memilih untuk tidak mentaati ALLAH dan melakukan kehendak kita sendiri.

Alkitab menyebut ini "dosa"., yang mengakibatkan kita terpisah dari ALLAH.

Alkitab berkata ...

"Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan ALLAH." Roma 3:23 "Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia ALLAH ialah hidup yang kekal dalam KRISTUS YESUS, TUHAN kita." Roma 6:23

Dosa kita mengakibatkan kita terpisah dari ALLAH

 o 
 (|) 
 / > 
 ------------- -------------------
 | |. 
 Manusia | |. Allah 
 (Berdosa) | |. (Kudus) 
 | |. 
 | |. 
 | |. 
 | |. 
 (gambar 1) 

Sepanjang zaman, manusia berusaha menjembatani jurang tersebut dengan berbagai cara ... tetapi tidak berhasil.

Alkitab berkata ...
"Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut." Amsal 14:12 "tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat DIA menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga IA tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yesaya 59:2

Tidak satupun dari usaha kita dapat menjembatani
jurang ini. Hanya ada satu jalan keluar
untuk mengatasi keterpisahan dari ALLAH ...
 
 o 
 (|) 
 / > 
 ----------------------------- ---------------------
 | Perbuatan baik| |. 
 Manusia |-------- |. Allah
 (Berdosa) | Agama | |. (Kudus)
 |------------ |. 
 | Filsafat | |. 
 |------------ |. 
 | Moral | |. 
 |-------| |. 
 (gambar 2)

LANGKAH 3 TINDAKAN PENYELAMATAN ALLAH : SALIB

YESUS KRISTUS adalah satu-satunya jawaban bagi masalah kita DIA mati di salib dan bangkit dari kubur, membayar hukuman atas dosa-dosa kita dan menjembatani jurang pemisah antara ALLAH dan manusia.

Alkitab berkata ...
"Karena ALLAh itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara ALLAH dan manusia, yaitu manusia KRISTUS YESUS. 1Timotius 2:5

"Akan tetapi ALLAH menunjukkan kasihNya kepada kita, oleh karena KRISTUS telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Roma 5:8

Kata YESUS kepadanya:"AKUlah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui AKU. Yohanes 14:6.ALLAH telah menyediakan satu-satunya jalan
Kita harus menentukan pilihan ...
 o 
 (|) ------ 
 / > | |. 
 ------------------ ---------------------
 | KRISTUS |. 
 Manusia |----- -----|. Allah 
 (Berdosa) | | |. |. (Kudus) 
 | | |. |. 
 | | |. |. 
 | | |. |. 
 | ------ |. 
 (gambar 3)

LANGKAH 4 JAWABAN KITA : MENERIMA KRISTUS

Kita harus percaya YESUS KRISTUS dan menerimaNya sebagai juruselamat

Alkitab berkata ...
"Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian ALLAH, itu bukan hasil pekerjaanmu; jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2:8-9

"Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa YESUS adalah TUHAN, dan percaya dalam hatimu, bahwa ALLAH telah membangkitkan DIA dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10:9

"Lihat, AKU (KRISTUS) berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suaraKU dan membukakan pintu, AKU akan masuk mendapatkannya dan AKU makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan AKU" Wahyu 3:20

Disinikah Saudara ... atau di sini ?
 
 o 
 (|) ------
 / > | |
 ---------------- ------------------
 | KRISTUS | 
 Manusia |----- -----| Allah 
 Dosa | | | | Damai 
 Bersalah | | | | Pengampunan 
Pemberontakan | | | | Hidup 
 Terpisah | | | | Berkelimpahan 
 Tidak punya | ------ | Hidup Kekal 
 tujuan | | Ada Tujuan 
 (gambar 4)

Adakah alasan lagi mengapa Saudara tidak menerima
YESUS KRISTUS sekarang juga ?
Bagaimana Saudara menerima KRISTUS :

 1. Akuilah kebutuhan Saudara.
  (Bahwa Saudara seorang berdosa)
 2. Bersedialah untuk meninggalkan dosa-dosa Saudara.
  (Bertobat)
 3. Percayalah bahwa YESUS KRISTUS mati di Salib untuk Saudara dan bangkit kembali dari kubur.
 4. Melalui doa, undanglah YESUS KRISTUS masuk dan mengendalikan hidup Saudara melalui Roh Kudus .
  (Terimalah DIA sebagai TUHAN dan JURUSELAMAT).
Berdoalah demikian ...
ALLAH Yang Maha Pengasih,

Saya tahu bahwa saya seorang berdosa dan memerlukan pengampunanMu.
Saya percaya bahwa YESUS KRISTUS telah mati untuk segala dosaku.
Saya ingin meninggalkan segala dosa-dosa itu.
Sekarang saya mengundang TUHAN YESUS KRISTUS masuk ke dalam hati dan kehidupanku sebagai Juruselamat pribadiku.
Saya ingin, oleh kekuatan ALLAH, mengikuti dan mentaati YESUS KRISTUS sebagai TUHAN dari seluruh kehidupan saya.

JAMINAN ALLAH : FIRMANNYA

Apakah Saudara telah berdosa dengan iman yang tulus ?

Alkitab berkata ...

"Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama TUHAN, akan diselamatkan." Roma 10:13

"Tetapi semua orang yang menerimaNya diberiNya kuasa supaya menjadi anak-anak ALLAH, yaitu mereka yang percaya dalam namaNYA." Yohanes 1:12

Sudahkah Saudara meminta dengan tulus ikhlas agar YESUS KRISTUS masuk dalam hidup Saudara ?
Di manakah DIA sekarang ?
Apa yang di janjikanNYA pada Saudara ?

Alkitab berkata : ......

"Dan inilah kesaksian itu: ALLAH telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anakNya. Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak ALLAH, tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal."

1Yohanes 5:11-13.

"Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan ALLAH oleh karena TUHAN kita, YESUS KRISTUS." Roma 5:1

Jika kita menerima KRISTUS, kita dilahirkan ke dalam keluarga ALLAH melalui karya ajaib ROH KUDUS yang berdiam dalam diri setiap orang percaya. Proses ini disebut 'dilahirkan kembali' atau 'lahir baru'.

Inilah permulaan dari kehidupan yang baru dalam YESUS KRISTUS, Untuk mengembangkan iman dan hubungan dalam YESUS KRISTUS

Saudara harus :
 1. Memilki sebuah Alkitab dan membacanya tiap hari.
 2. Berbicara kepada ALLAH berdoa kepadaNYA dalam bahasa/kata-katamu sendiri.
 3. Bertemu, menyembah, dan bersekutu dengan orang percaya lain dalam gereja di mana Alkitab dipercayai dan diajarkan.
 4. Katakan kepada orang lain mengenai YESUS KRISTUS dan | apa yang telah dilakukan KRISTUS untuk Saudara.
 5. Berilah waktu menurut kemampuan Saudara, bakat dan uang.
 6. Kembangkan iman Saudara dalam persekutuan dengan orang percaya dengan menggunakan: 'Langkah Pertama' dan 'Operasi Timoteus', Buku Kerja penelaahan Alkitab CBMC.